Image Alt

Warsztaty

Warsztaty dla dzieci

To dzień gier, konkursów i zabaw w języku angielskim.
Podczas dodatkowych zajęć poznajemy kulturę, tradycje i zwyczaje krajów anglojęzycznych z jednoczesnym poszanowaniem tradycji i zwyczajów naszego kraju.
Podczas zabaw dzieci rozwijają ciekawość i wrażliwość kulturową, a nauka jest szybsza, skuteczniejsza i kojarzy się z przyjemnością.
Warsztaty organizowane są zgodnie z kalendarzem świąt krajów anglojęzycznych.
Na warsztaty kulturowe nie zapomnij zabrać przyjaciół, bo to zajęcia dla każdego, nie tylko dla uczniów Edu House!

Warsztaty dla młodzieży

To dodatkowe zajęcia kulturowe w języku angielskim. Na warsztatach przybliżamy uczniom kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych, obcujemy z historią, dowiadujemy się co to monarchia, poznajemy atrakcje turystyczne, sztukę, muzykę, filmy, literaturę tych krajów, a także śledzimy najnowsze wydarzenia w oparciu o autentyczne materiały w języku angielskim - publikacje prasowe, programy telewizyjne, multimedialne, czy treści internetowe. Pozwala to uczniom zdobyć dodatkową wiedzę obcując jednocześnie z żywym autentycznym językiem. Zajęcia kulturowe prowadzimy zawsze z poszanowaniem tradycji i zwyczajów naszego kraju. W ramach tych zajęć, bierzemy także udział w międzynarodowych projektach anglojęzycznych.

Bez angielskiego nie ma mowy!

Zapisz się!

    Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Edu House m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.